I mars väntas valpar efter Fomielens Aurora ”Peggy” och Lennon Can Daus ”Lennon”

För mer information kontakta oss här!