Till alla Lagotto Romagnolo ägare!
Svenska Lagotto Romagnolo Klubben SLRK- hälsoenkät

Från SLRSK:
Denna enkät är utformad av SLRKs avels- och hälsokommitté för att utreda rasens nuvarande hälsostatus.

Enkäten genomförs i samband med att RAS (rasspecifika avelsstrategier) ska revideras 2019 och den nuvarande hälsostatusen i rasen är då en viktig byggsten.

Enkäten är anonym och den kommer att finnas tillgänglig till den 15 februari 2019.

Vänligen be alla dina vänner och bekanta som äger Lagotto att lämna sitt bidrag! Vi hoppas att alla medlemmar tar sig tid att svara samt att alla uppfödare vill be sina valpköpare att göra detsamma!
Tack för ditt bidrag!

Till hemsidan här!
Till enkäten här!