För kompletta utställningsregler: besök Svenska Kennel Klubben

Juniorkonkurrensklass
(junkk)

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit 1:a pris i juniorklass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Hp tilldelas särskilt lovande juniorer. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelas Ck ska tävla vidare i bästa handhunds-/tikklass.

Unghundskonkurrensklass
(ukk)

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit 1:a pris i unghundsklass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Hp tilldelas särskilt lovande unghundar. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelas Ck ska tävla vidare i bästa handhunds-/tikklass.

Jaktklass konkurrens
(jkk)

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit 1:a pris i jaktklass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Certifikat
För raser med krav på provmerit för certifikat utdelas certifikatet i denna klass. Vilka raser det gäller framgår av SKKs Tävlings & Championatbestämmelser.
Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund resp. tik som är berättigad att tävla om certifikat.
Förhindrade att tävla om certifikat är:
* hund, som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat men som saknar de provmeriter som krävs för championatet.
Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund ej äger rätt att tävla om certifikat.

Öppen klass konkurrens
(ökk)

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit 1:a pris i öppen klass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass
(chkl)

Denna klass är öppen för hund som erhållit internationellt, svenskt eller annat sv SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass, med undantag för hund som senast dagen före utställningens början uppnått 7 års ålder, vilken i stället kan anmälas i veteranklass.

I championklass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bästa hanhundsklass (bhkl) - Bästa tikklass (btkl)
Dessa klasser är obligatoriska för hanhund resp. tik som vid aktuell utställning tilldelats Ck.
I dessa klasser tillämpas konkurrensbedömning. Bästa hanhund och bästa tik ska tävla vidare om Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön.
Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund resp. tik som är berättigad att tävla om certifikat med undantag för raser där certifikat utdelas i bruks-/jaktklass konkurrens.