Ulla Larsson

Vändan 1.
814 91 Furuvik
Sweden

Epost: kennel.rowntree@gmail.com
Mobil: 0703-17 34 48

 

 

VÄGBESKRIVNING

Om du kommer från E4:an söderifrån:

Ta avfart vid Dragon Gate, 195 för väg 291 mot väg 76/Skutskär/Älvkarleby/Mehedeby, strax före Dalälven. Följ skyltarna mot Furuvik, genom Marma, Skutskär fram till Furuvik (ca 2,5 mil). Väl framme i Furuvik, precis efter du åkt under en järnvägsbro, sväng vänster till Östnäsvägen, fortsätt rakt fram. Sväng vänster till Lövlundsvägen, precis vid Furuviksvärdshus (stort vitt trähus på vänster sida). Efter ca 150 meter korsar Vändan Lövlundsvägen, och du ska svänga höger. Du bör då se vårt ljusgråa hus ca 50 meter in.

Om du kommer E4:an norrifrån eller från Dalarna över Sandviken, Valbo:

Följ skyltar mot Stockholm. Du kommer att passera Gävle Bro (restaurang tvärs över vägen). Cirka 1 km längre fram svänger du av E4:an till höger skyltat Furuvik/Gävle S. Följ sedan skyltarna mot Furuvik, ca 1 mil. Väl framme i Furuvik sväng höger vid stora Furuvikparkens skylt (se foto på sidan). Du kommer då in på Lövlundsvägen. Följ den ca 300 meter, och sedan har du ett rött hus, ”Fredriksro”, på vänster sida och ser då vårt ljusgråa hus strax nedanför. Vändan korsar Lövlundsvägen, och du ska svänga vänster in på den. Efter ca 50 meter, sväng ner till vårt hus.

Tips! använd Google maps.