Explanation of the results. Click here
Förklaring till förkortningar. Klicka här


Lagotto Romagnolo valpar
 BIR 
BIM 
BIG-1
BIG-2
BIG-3
BIG-4
BIS-1
BIS-2
BIS-4
BIS-R

 

2003

18 ggr
4 ggr
2 ggr
1 ggr
1 ggr

2 ggr
2 ggr
2 ggr
2 ggr

 

2004

2 ggr
3 ggr


1 ggr
2005

3 ggr
2 ggr
2006

3 ggr
3 ggr 
2007

12 ggr
3 ggr
3 ggr

1 ggr


1 ggr
2008

9 ggr
4 ggr

1 ggr
2 ggr
2 ggr


Lagotto Romagnolo vuxna
 Ck
Cert
CACIB
R-CACIB

BIR
BIM
BIG-2
BIG-3
BIG-4
BIG-5

BIRVeteran
NordJV-03
SUCh
NUCh
FINUCh
SVCh

Lp1
Lp2
BIR-jun
NorskJV-07
NorskV-07
 

2003

22 st
7 st


6 ggr

1 ggr
1 ggr
1 ggr


1 st
2 st1 st
 
2004

29 st
10 st


2 ggr
4 ggr


 


3 st1 st
 

2005

18 st
4 st
1 st
1 st
1 ggr
2 ggr

1 ggr
 


1 st
 

2006

6 st
2 st
3 st

3 ggr
4 ggr

1 ggr
2 ggr1 st
1 st
1 st


2 ggr
1 st

 
2007

27 st
6 st
2 st

1 ggr
4 ggr

1 st1 st
1 st
2008

26 st
6 st
5 st
1 st
6 ggr
1 ggr1 ggr
1 st
2 st


Uppfödargrupper
Lagotto Romagnolo

 

Hederspris

 

2003

 

2004

1 st

2005

 

2006

 

2007

1 st
2008

4 st


Springer Spaniel valparB
IR
BIM
BIG-1
BIG-2
BIG-3
BIG-4
BIG-R
BIS-1
BIS-2
BIS-3
BIS-4
BIS-R

2003

21 ggr
5 ggr


2 ggr


4 ggr
3 ggr
3 ggr
2 ggr
1 ggr

 

2004

3 ggr
4 ggr
3 ggr
2 ggr2 ggr
1 ggr
2 ggr
1 ggr
 

 

2005

12 ggr
9 ggr
1 ggr
1 ggr5 ggr
1 ggr


1 ggr

 

2006

20 ggr
6 ggr

1 ggr

1 ggr
2 ggr

3 ggr


1 ggr

 

2007

7 ggr
2 ggr


1 ggr
1 ggr
1 ggr

1 ggr
1 ggr
 
2008

8 ggr
1 ggr
1 ggr


1 ggr


Springer Spaniel vuxnaCk
Cert
r-cert
CACIB
R-CACIB

BIR
BIM
BIG-1
BIG-2
BIG-3

BIG-4
BIS-1

BIS-3
BIS-4
BIS-R

BIR-vet.
BIM-vet.

BIS-1 vet.
BIS-2 vet.
BIS-3 vet.
BIS-4 vet
BIS-R vet
BIR jakt
BIM jakt
BIS-1 jakt
BIS-2 jakt
BIS-3 jakt
BIS-4 jakt


SUCh
SU(u)Ch

NUCh

SFUCh
IntUCh
NordUCh
Lp1
Lp2
SVCh
FinJV
SvJV
PLCh
PlJunCh

2003

114 st
14 st

3 st
5 st
6 ggr
7 ggr

1 ggr
1 ggr

1 ggr


1 ggr
7 ggr
7 ggr
1 ggr

3 ggr
1 ggr
1 ggr1 ggr1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st

3 st


 

 

2004

61 st
5 st

2 st
2 st
4 ggr
6 ggr1 ggr
3 ggr
4 ggr
1 ggr
1 ggr
1 ggr
1 ggr

1 ggr


1 ggr
1 ggr

1 st
1 st


 

 

2005

59 st
10 st
1 st
4 st
2 st
3 ggr
5 ggr


1 ggr

1 ggr
2 ggr

2 ggr

1 ggr


 
4 st
1 st
1 st
 

 

2006

90 st
6 st
1 st

6 st
10 ggr
6 ggr

2 ggr
2 ggr

4 ggr
2 ggr


1 ggr
1 ggr

3 ggr
2 ggr
1 ggr

1 ggr
1 ggr

1 st


3 st
1 st
2 st


5 st


 
2007

79 st
6 st

3 st
3 st
5 ggr
4 ggr
2 ggr

1 ggr

1 ggr
2 ggr

6 ggr

3 ggr
1 ggr
1 ggr
1 ggr


1 st

1 st
1 st
 
2008

64 st
2 st
1 st
1 st
2 st
3 ggr
5 ggr
1 ggr


1 ggr1 ggr
4 ggr
3 ggr
1 ggr
1 ggr5 ggr
1 ggr


1 ggr
1 ggr

4 st


1 st
 


Uppfödargrupper
Springer SpanielHederspris
BIR
BIS-1
BIS-2
BIS-3
BIS-4

 

2003

2 st
2 ggr
1 ggr


1 ggr

 

2004

6 st
4 ggr
2 ggr


1 ggr

 

2005

1 st
1 ggr

1 ggr

 
2006

12 st
7 ggr

1 ggr
1 ggr
 
2007

4 st
4 ggr
1 ggr

1 ggr
 
2008

7 st
6 ggr
4 ggr

1 ggr


Avelsgrupper
Springer SpanielBIR
BIS-1
BIS-3
BIS-4

 

2003 

 

2004

1 ggr
1 ggr
 

 

2005 

 

2006

2 ggr

1 ggr

 

2007 2008

4 ggr


1 ggr
 
åter till första sidan